PM-3028

品牌: Prima
型號: PM-3028
描述:
  • 支持 HDMI 1080i / 1080P 輸出
  • 支援錄影及待機預錄功能(需另購外置硬碟)
  • 支援EPG 七天電子節目指南
  • 支持多載波香港數碼電視及單載波中國大陸數字電視接收
  • 支援多媒體檔案播放, 如影片、相片、音樂等

規格

視頻解碼格式H.264, DIVX, MP3, MKV, MP4, JPEG, AVI, RMVB
輸出解像度480i/480P/720P/1080i/1080P
機背連接端子AV, 色差, HDMI

下載